20. konference české asociace akutní kardiologie

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
22.12.2022

Komunikace ČAAK na sociálních sítích se rozjíždí

Jaké jsou první zkušenosti s komunikací České asociace akutní kardiologie v rámci sociální sítě Facebook? Které témata budí nejživější diskusi? Ve světě neformální odborné komumikaci dominuje Twitter. U nás tomu tak není. Chtěl byste ji také v rámci ČAAK oživit?

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.,
Klinika kardiologie IKEM

Pro e-CPR je klíčová identifikace vhodného nemocného v terénu

Velkým tématem současné akutní kardiologie je resuscitace s využitím mimotělního oběhu. Jak vy jako lékař ZZS v relativně odlehlém regionu vidíte dostupnost této metody? Jsou protokoly zdravotnické záchranné služby připraveny na to, že v takové kritické situaci přibude ještě jeden krok?…

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.,
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zhlédnout
22.12.2022

Kam směřovat s hodnotami tělesné teploty, tlaku a oxygenace u nemocných po srdeční zástavě?

Přístup k řízení tělesné teploty u nemocných po srdeční zástavě se v poslední době vyvíjí. Jakým směrem? Jaké by měly být cílové hodnoty? Podobně se vyvíjí přístup ke kontrole tlaku. Zde by měl být jaký cíl? Recentní studie BOX se zaměřila mimo jiné na úroveň oxygenace. Mění se tady něco?

MUDr. Jiří Karásek, Ph.D.,
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
22.12.2022
Zhlédnout
22.12.2022

V managementu glykémie či koncentrace lipidů v akutní kardiologii je toho mnoho otevřeného

Na konferenci ČAAK jste předsedal sekci věnované souvislostmi mezi metabolickými onemocněními, jako je diabetes či dyslipidémie a akutní kardiologií. Co důležitého zde zaznělo?

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
22.12.2022

Skupina mladých českých kardiologů posouvá evropský registr infekčních endokarditid

V minulých letech jste se podílel na vzniku EURO-ENDO, evropského registru nemocných s infekční endokarditidou. Jak se do této práce zapojila česká centra
Mohl byste uvést příklad praktického využití takto získaných dat?

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.,
Klinika kardiologie IKEM

K řízení léčby inotropiky a vazopresory je nutný kompletní hemodynamický profil

Léčba kardiogenního šoku je stále nemyslitelná bez inotropik a vazopresorů. I tyto léky ale musí být používány v co nejnižší dávce a po co nejkratší dobu. Jaké jsou strategie, jak tuto farmakoterapii přizpůsobit potřebám jednotlivých nemocných? V poslední době se uplatňuje koncept tzv. dekatecholaminizace, především u nemocných v sepsi. Co se za tímto pojmem skrývá?

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D,
Kardiologická klinika FN a LF UK Plzeň

Zhlédnout
22.12.2022
Zhlédnout
22.12.2022

Při přípravě ECMO týmu má nezastupitelné místo simulace

Extrakorporální membránová oxygenace se velmi rychle rozšířila v souvislosti s epidemií COVID-19. Najednou bylo potřeba v metodě vyškolit obrovské množství zdravotníků. Vaše pracoviště je v tomto směru jedním z předních center. Jak vaše sestry připravujete, aby péči spojenou s ECMO poskytovala bezpečně?…

Iulian Gant, DiS
Zdravotnický záchranář – staniční Koronární jednotkaII. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Kdy je na místě řízená hypotermie?

Mohl byste na základě recentních dat shrnout, jak se mění přístup k řízení tělesné teploty u kriticky nemocných v akutní kardiologii? Mění se nějak technologické možnosti, jak management tělesné teploty jednoduše zajistit? Jak je tedy definováno rozmezí cílové teploty, ve kterém by se tito nemocní měli pohybovat?

MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno

Zhlédnout
22.12.2022
Zhlédnout
22.12.2022

Kardiogenetické vyšetření zachraňuje příbuzné pacientů s náhlou srdeční smrtí

U jak velkého podílu nemocných s náhlou srdeční smrtí se post mortem potvrdí nějaká genetická příčina? …

www.nahleumrti.cz

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., Kardiogenetická ambulance IKEM, Centrum vysoce specializované péče o pacienty s dědičným kardiovaskulárním onemocněním

Registr CZECH SHOCK je před spuštěním náboru

V České republice vzniká regist CZECH SHOCK, který je zaměřen na nemocné v kardiogenním šoku. Mohl byste shrnout, co je cílem této databáze a jak je její příprava daleko?

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.,
Klinika kardiologie IKEM

Zhlédnout
21.12.2022
Zhlédnout
13.12.2022

Jak by měly být organizovány SHOCK TEAMS v českém prostředí?

Nemocní v kardiogenním šoku představují vysoce rizikovou populaci s obrovskou mortalitou. Čas u nich běží mimořádně rychle. Jak by v ideálním případě měla být organizována péče o ně?…

MUDr. Daniel Rob
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Subanalýza studie Prague OHCA: defibrilovatelný rytmus má významně lepší prognózu

Asi nejcitovanější letošní prací z České republiky je studie Prague OHCA, která hodnotila invazivní přístup s využitím ECMO u nemocných s refrakterní srdeční zástavou…

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
13.12.2022
Zhlédnout
13.12.2022

Subanalýza studie Prague OHCA: Kteří nemocní s refrakterní zástavou významně profitují z využití ECMO?

Asi nejcitovanější letošní prací z České republiky je studie Prague OHCA, která hodnotila invazivní přístup s využitím ECMO u nemocných s refrakterní srdeční zástavou. V následné subanalýze jste zpracovával data od as treated populace…

MUDr. Daniel Rob
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Z e-CPR profituje jen malá skupina nemocných, často jsou to ale ti, kteří mají naději na dlouhý kvalitní život

Velkým tématem současné akutní kardiologie je e-CPR – kardiopulmonální resuscitace s využitím ECMO. Jak v českém prostředí zajistit, aby se tento postup dostal k nemocným, kteří z něj mohou profitovat?

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
06.12.2022
Zhlédnout
06.12.2022

U vybraných nemocných po AKS by měla být intenzivní hypolipidemická léčba zahájena už za hospitalizace

Jak se vyvíjí přístup k hypolipidemické léčbě u nemocných s akutním koronárním syndromem, a to jak z hlediska její intenzity, tak jejího načasování?…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.,
předseda České asociace akutní kardiologie ČKS

Data ze studie Prague OHCA budou posouvat akutní kardiologii ještě dlouho

Asi nejcitovanější českou prací letošního roku je studie Prague OHCA. Ta byla publikována v časopise JAMA v únoru. Co se s takto nasbíranými daty děje dále? Jak je hodláte využít?

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
06.12.2022
Zhlédnout
06.12.2022

Studie ECMO CS – u kardiogenního šoku není špatně začít s konzervativní léčbou

Velký ohlas v mezinárodním kontextu vzbudila studie ECMO CS, kterou jste nedávno prezentoval na zasedání AHA. Co je jejím východiskem, jaké hypotézy ověřovala?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie ČKS

Členové ČAAK: Vary v prosinci chceme, uvítali bychom nástavbovou atestaci a workshopy se nám líbí

Na podzim proběhl mezi členy České asociace akutní kardiologie dotazníkový výzkum, kde jste se ptali na jejich názor na vzdělávací a výzkumné aktivity této platformy. Co z něj vyplývá?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
předseda České asociace akutní kardiologie ČKS

Zhlédnout
06.12.2022